kontakt@LasantaRehab.dk · Lasanta Rehab · Tlf. (+45) 2279 6070 · Copyright © 2011 Lasanta Rehab

Hvilke patienter kan henvises ?

Deltagerne skal have et fysisk funktionstab som følge af en akut hjerneskade. Det kan enten skyldes en blodprop i hjernen, en hjerneblødning eller en ulykke, som har givet en lokaliseret hjerneskade.

Den øvrige fysiske form skal være således at de kan klare op til 5 timers træning dagligt.

Deltagerne skal kunne klare sig selv, da der ikke er plejepersonale på stedet. Dette kan dog arrangeres hvis der f.eks. skal specifik hjælp til f.eks. at tage støttestrømper på. 

Der vil ikke blive fokusert på kognitive skade under opholdet.

 

Hvornår kan patienten henvises ?

Da der må påregnes en vis ekspeditionstid er det vigtigt at deltagerne henvises så tidlig som muligt, også selvom de på henvisningstidspunktet ikke er selvhjulpne, blot det at de forventes at blive det er tilstrækkeligt. Tidspunktet for opholdet kan herefter tilpasses. 

 

Hvem kan henvise ?

Der skal være en læge der er ansvarlig for henvisningen, men selve henvisningen må gerne udfyldes af den trænende terapeut i fællesskab med patienten.

 

Hvad skal der stå i henvisningen ?

Henvisningen skal indeholde:

- Et kort resume af forløbet samt eventelle andre sygdomme

- Det aktuelle funktionsniveau

- Det forventede resultat af opholdet

- De videre perspektive i den forsatte rehabilitering

- En fyldesgørende medicinlist (al medicin skal medbringes hjemmefra)

- Desuden skal det fremgå hvem der er den bevillegende myndighed

 

Hvor skal henvisningen sendes ?

Henvisningen mailes til henvisning@lasantarehab.dk, indenfor 48 timer vil man modtage en bekræftigelse på at henvisning er modtaget (og at der ikke mangler væsentlig informationer).