kontakt@LasantaRehab.dk · Lasanta Rehab · Tlf. (+45) 2279 6070 · Copyright © 2011 Lasanta Rehab

 

FIG Focuseret Intensiv Genoptræning

- Et Implementeringsprojekt

Baggrund for konceptet

Der er i dag en hel del viden om hvordan og hvornår man bedst genoptræner denne patient gruppe, men mange forskellig praktisk forhold gør at dette ikke sker. At samle patienter med nogenlunde samme problemer giver ikke kun en økonomisk fordel, men også en motivationsmæssig og menneskelig fordel. De yngre personer har i dag sjældent nogle jævnaldrene som de kan sammenligne sig med, og det kan forventes at patienterne efter opholdet har et netværk af personer i samme situation. At genoptræningen skal foregå i attraktive omgivelser er vigtigt, da både patienterne og de pårørende skal have opfattelsen af at det er et privilegium. At genoptræningen foregår langt væk gør, at alle er lige og lider det samme savn af familie og venner. Længden af opholdet er afpasset efter at det samlede forløb, uden fridage, kan accepteres. Man kunne forestille sig, at personer med yderlige træningsbehov vælger et dobbelt forløb.

Dokumentationen for de fleste enkelte elementer foreligger allerede, men konceptet er et forsøg på at implementere disse i en praktisk brugbar sammenhæng.

 

Patientforløb

Efter at en patient har accepteret at deltage i projektet og er blevet fundet egnet, laves der en funktionstest i patientens eget hjem. Funktionstestene består af 6 minutters gangtest, trappetest, håndtryks test, håndkoordinations test og balance test. 14 dage før afrejsen sikres det, igennem telefonkontakt, at patienten er selvhjulpen og kan klare rejsen. Patienterne ankommer fredag den 6. januar fra Billund og Kastrup og bliver herefter indkvarteret. Fra lørdag den 14. januar til torsdag den 26. januar, begge dage inklusiv, trænes der intensiv efter almindelige principper med daglig bassintræning, 5 timers holdtræning og individuel træning efter behov. Der laves funktionstest første og sidste dag på Lanzarote og der laves endeligt en sidste funktionstest i eget hjem i løbet af juni måned 2012.  

 

De kommunale genoptræningstilbud

Til registrering af hvilke genoptræningstilbud patienten får laves to parallelle registreringer. Patienten selv skal lave en "genoptræningsdagbog" hvor hver enkelt ydelses art og tidsforbrug nedskrives. Hver 14 dag laves "kontrol" opringning til patienten, med henblik på at minde patienten om registreringen. Der fortsættes med dette i op til 12 måneder efter opholdet/skaden. Kommunens hjerneskade koordinator udpeger en person der registrer hvilke tilbud patienten får tildelt, også hvis der forekommer uregelmæssigheder hvis f.eks. patienten udebliver eller træingen bliver aflyst, dette forsætter også til 12 måneder efter skaden. Der laves "kontrol" opringning til den kommunale person hver 4 uge.