kontakt@LasantaRehab.dk · Lasanta Rehab · Tlf. (+45) 2279 6070 · Copyright © 2011 Lasanta Rehab

Fysioterapeut og Ergoterapeut

Der søges neuroterapeuter med erfaring i holdtræning der kunne tænke sige et spændende bijob.

Arbejdsbeskrivelse

Du får tilsent henvisningerne fra de 10 patienter som skal være på dit hold. Der vil være fælles telekonference inden ankomsten til Lanzarote, hvor alle 10 patienter gennemgås, ankomst til Lanzarote om fredagen sammen med patienterne. Træningen starter om lørdagen, den første og sidste træningsdag gennemføres start og slut test, men ellers trænes der dagligt som anført i programmet. Der er dagligt varmtvands bassin træning, hvorfor kendskab til dette også er en fordel. Der vil løbende blive tilbudt individuel træning i samarbejde med undertegnede. Kendskab til FES og skype er en fordel.

Tidspunkt

Ud over de 14 dage man er på Lanzarote skal man påregne én dag til forberedelse og video konference. Det forventes at man deltager i flere forløb i løbet af året, tidspunktet for disse er endnu ikke fastlagt. For det første forløb, som er selve projektet FIG, skal man deltage i både forstudiet 2.dec.2011-16.dec.2011 og i selve studiet 13.jan.2012-27.jan.2012. 

 

Løn og ansættelses vilkår

I forbindelse med selve projektet, FIG, ydes der rejse fra Billund eller Kastrup samt kost og logi på Club La Santa. I de efterfølgende forløb ydes der rejse til og fra Billund eller Kastrup. Derudover løn i følge overenskomst.

 

Ansøgning

Af ansøgningen skal fremgå om man søger til selve projektet og/eller til efterfølgende forløb. Din skype identitet skal fremgå af ansøgningen. Ansøgningen sendes til oledavidsen@yahoo.dk inden den 1.okt.2011.